Werth Messtechnik

Kvalitet, precision och innovation har legat till grund för framgångsrik företagsutveckling hos Werth i mer än 60 år. Werth är för närvarande det ledande företaget inom koordinatmätteknik med optiska sensorer, multisensorer och röntgen-tomografi, liksom vid mätning av mikroegenskaper.
Werth FlatScope
Werth FlatScope
Noggrann optisk mätteknik – världens noggrannaste 2D-skanner för mätning av tunn...
Werth QuickInspect
Werth QuickInspect
Snabb mätteknik inom sensorns synfält
Werth ScopeCheck MB
Werth ScopeCheck MB
Multisensor koordinatmätmaskin för flexibla och stora mätområden
Werth ScopeCheck V
Werth ScopeCheck V
Precisionsmätning av rotationssymetriska detaljer som verktyg och axlar
Werth ScopeCheck FB DZ
Werth ScopeCheck FB DZ
Multisensor koordinatmätmaskin för ekonomisk produktionskontroll
Werth ScopeCheck S
Werth ScopeCheck S
Multisensor koordinatmätmaskin för hög prestanda i produktionsmiljö
Werth TomoScope 200
Werth TomoScope 200
Fullständig och noggrann mätning – koordinatmätmaskin med röntgentomografi
Werth TomoScope HV 500
Werth TomoScope HV 500
Industriell datatomografi för mätning av volymprodukter och komponenter med hög ...
Werth TomoScope HV Compact
Werth TomoScope HV Compact
Industriell datatomografi för mätning av volymprodukter och komponenter med hög ...
Werth TomoScope XS
Werth TomoScope XS
Datortomografi i nytt kompakt format.
Werth TomoScope HA 200
Werth TomoScope HA 200
Fullständig och noggrann mätning – koordinatmätmaskin med röntgen-datatomografi
Werth VideoCheck V HA
Werth VideoCheck V HA
Högnoggrann verktygsmätning – världens noggrannaster multisensor-koordinatmätmas...
Werth VideoCheck S
Werth VideoCheck S
Das Multisensor-koordinatmätmaskin för flexibilitet i produktionskontroller och ...
Werth VideoCheck Portal
Werth VideoCheck Portal
Flexibilitet i produktionskontroller och i mätrum
Werth VideoCheck HA
Werth VideoCheck HA
Högnoggrann 3D-koordinatmätteknik i produktionskontroller och i mätrum
Werth VideoCheck UA
Werth VideoCheck UA
Mätning i sub-mikrometer områden – världens noggrannaste multisensor-koordinatmä...