Service

 

 

Ärendehantering vid support och reparation

Våra servicetekniker och applikationsingenjörer, är oftast ute hos kund på installations-, service-, kalibrerings- eller projektuppdrag. För att ett ärende ska bli registrerat, för vidare snabb och effektiv uppföljning, så sänder du enklast ett e-post meddelande till: service@kmk-instrument.se. På detta sätt loggas alla ärenden i vårt system och vi besvarar det så snart vi kan. 

Läs mer.
 

Kalibrering och funktionskontroll

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2005 och står under kontinuerlig kontroll av Swedac. En ackreditering är en kvalitetsstämpel för kunden och garanterar att verksamheten uppfyller myndighetskravet gällande kunskap, kvalitet, rutiner och policys.

Läs mer.
 

Utbildning, seminarier och workshops

I samband med installation genomför vi vanligtvis en teknisk utbildning för operatörer. Utöver detta så håller vi återkommende workshops kring mät- och provningsutrustningarna, ofta tillsammans med våra leverantörer.

Läs mer.