Schwenk

Schwenk Längenmesstechnik har tillverkat precisionsmätinstrument i mer än 90 år. Redan år 1921 producerade företaget den första SUBITO®. Produkten är fortfarande användbar och är idag ett begrepp inom mätteknik i hela världen. Utöver dessa finns ett omfattande program av hålmätdon för olika dimensioner, Mytast precisionsmätklocka, Circometer bandmått med mera.
SUBITO® - SU/SK/SW
SUBITO® - SU/SK/SW
Tvåpunktsindikator med automatisk självcentrering som mäter av cylindriska hål m...
SUBITO® - SMT
SUBITO® - SMT
Mäter invändiga diametrar med stora mätdjup från 250 till 3000 mm.
SUBITO® - SS
SUBITO® - SS
Mäter bottenhål med diametrar mellan 20 och 400 mm.
SUBITO® - ST
SUBITO® - ST
Mäter interna spår och diametrar samt fördjupningar med små ingångshål mellan 30...
SUBITO® - ESU
SUBITO® - ESU
Inställningsanordning för tvåpunkts hålindikatorer för serierna SU, SK, SW och S...
Circometer - CJU (För utvändig diameter/omkrets)
Circometer - CJU (För utvändig diameter/omkrets)
Bandmått för mätning av utvändig omkrets och diametrar på till exempel rör, kolv...
Circometer - IUB (För invändig diameter/omkrets)
Circometer - IUB (För invändig diameter/omkrets)
Bandmått för mätning av invändig omkrets och diametrar på t ex ovala, runda elle...
CITO 3P
CITO 3P
Snabb och säker invändig mätning med CITO 3P enligt DIN EN ISO 8015.
Indikerande Håltolk - OD
Indikerande Håltolk - OD
Mäter invändig diameter mellan 2,0 och 300 mm samt detekterar formavvikelser.