'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
Referenser för sprickprovning platta
  • Referenser för sprickprovning platta
 

Referenser för sprickprovning platta

Art. nr: Platta defektreferenser
Defektreferenser för precis inställning och kontroll
 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Platta defektnormaler används för att ställa in känsligheten hos DEFECTOMETER M 1.837. Andra system för virvelströmsprovning för detektering av sprickor använder också defektstandarder från det material som ska provas för att ställa in känsligheten. Eftersom provningskänsligheten beror på defektnormalens kvalitet, måste normalerna uppfylla de högsta toleranserna.

 

Om bristfälliga defektnormer används kan detta leda till felaktiga provningsresultat. För att ytterligare säkerställa kvaliteten efter den punktvisa provningen tillhandahåller FOERSTER som tillval en exakt bestämning av defektens dimensioner med hjälp av ett lasermikroskop.

 

Kontakta oss för standard referens i olika material, eller en tillverkning av defektreferens med just ert specifika material.