'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
Magnetoscop 1.070Magnetoscop 1.070Magnetoscop 1.070Magnetoscop 1.070
 • Magnetoscop 1.070
 • Magnetoscop 1.070
 • Magnetoscop 1.070
 • Magnetoscop 1.070
 

Magnetoscop 1.070

Art. nr: Magnetoscop 1.070
Mätning av permeabilitet och magnetiska fält.
 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Nya MAGNETOSCOP 1.070 är utvecklad för permeabilitets mätningar på material i området μr 1.0 … 2.0. Inom elektromagnetism är permeabiliteten förmågan hos ett material att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält i sig själv.

 • Portabel, mikroprocessorstyrda magnetometer system
 • Prober för mätning av den magnetiska flödestätheten som absolut eller gradientvärde
 • Sonder för bestämning av den relativa magnetiska permeabilitet μr i enlighet med IEC 60.404-15 och ASTM A342M

Tillämpningar:

 • Långtidsövervakning av magnetiska miljöförhållanden , t.ex. före installation av magnetiska känsliga enheter t.ex. MRI-system
 • Provning av svagt magnetiska material och maskinbearbetade komponenter för magnetisk remanens
 • Upptäckt av järninneslutningar i austenitiska stål och icke järnhaltiga legeringar
 • Bestämning av relativ magnetisk permeabilitet som en del av kvalitetskontroll för austenitiska stål och icke magnetiska legeringar
 • Verifiera väsentliga förändringar som orsakas av hög temperatur, korrosion, beläggning minskning eller mikro strukturell förändring av genomtränglighet jämförande mätning

Mätning av permeabilitets variationer i ett material:

 • Kvalitetskontroll av rostfritt stål
 • Oförstörande provning av material och detaljer
 • Detektering av ferromagnetiska inneslutningar i materialet
 • Undersökning av magnetiska anisotropa material
 • Undersökning av materialfel beroende på utmattning
 • Sortering av material på konduktivitet

Mätning av statiska och långsamma magnetfält och magnetfältsriktning:

 • Mätning av absolut fältstyrka och fältstyrkeriktning
 • Punktmätning av absoult fältstyrka
 • Mätning av amplituden och riktningen på jordens magnetfält
 • Mätning av avmagnetisering och status hos material
 • Utvärdering av spolkonstanten på en magnetiseringsspole

Tekniska egenskaper:

 • 3,5" LED Display med justerbart bakgrundsljus
 • Analoga display funktioner
 • Fältmätning mellan 1 mT (50 mT, with Hall probe option*)
 • Permeabilitetmätning μr 1.0 … 2.0. Absolut mätläge för alla program, spårbar till nationella standarder
 • Förbättrade Permeability Prober. Slitageskydd genom utbytbar keramisk kåpa. Värmeisolerad sensor för reducerad drift temperatur.
 • Mätningsförfarande. Användarvänliga konfigurerbara procedurer inklusive grafisk import och visning.
 • Modulärt kalibreringskoncept. Separat kalibrering för enheten och sond. Kalibreringsparametrar och data lagras separat i enheten och sond.
 • Samplingshastighet 2000 Hz
 • Upplösning 24 bit ADC
 • Datalagring SD kort, USB
 • Modulär mjukvarupaketering.MAGDATA® TRANSFER, HOTSPOT, VIEW, ANALYZE
 • Format för exportering. LabVIEW®, XML, TXT, CSV
 • Driftstid per batterisats upp till 6 timmar (externa batterisats, extra 11 timmar)

 

Ladda ner fil