'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Virvelström Portabelt

Portabel och universell virvelströmsprovning
Mobil provning kräver ofta en mängd olika testsystem. Det kan vara ett kompakt mobilt sprickprovningsinstrument, eller varför inte TCM-produktfamiljen som är utformad för mångsidig användning, till exempel DEFECTOSCOP: universell virvelströmsprovning med roterande, HF- och LF-sonder, SIGMATEST: mäter elektrisk ledningsförmåga eller ECA (Eddy Current Array): virvelströmsprovning via sensormatriser med upp till 512 kanaler.
Läs mer
Defectometer M 1.837
Art no: Defectometer M1.837
Defectometer M 1.837
Sprickprovning på metall
DEFECTOSCOP TCM
Art no: TCM 2.142 Defectoscop
DEFECTOSCOP TCM
Universell virvelströmsprovning med roterande, HF- och LF-sonder.
ECA TCM
Art no: TCM 2.142 ECA
ECA TCM
Virvelströmsprovning med array av prober
SIGMATEST TCM
Art no: TCM 2.142 Sigmatest
SIGMATEST TCM
Exakt och tillförlitlig mätning av konduktivitet
Flexibla prober
Art no: Flexprobe
Flexibla prober
Flexibla prober för virvelströmsprovning av komplexa geometrier
Prober och sensorer
Art no: EC probes
Prober och sensorer
Prober för oförstörande sprickdetektering av komplexa detaljer genom användning ...
Referenser för sprickprovning platta
Art no: Platta defektreferenser
Referenser för sprickprovning platta
Defektreferenser för precis inställning och kontroll
Referenser för sprickprovning hål
Art no: Reference rotary head
Referenser för sprickprovning hål
Referenser för sprickprovning av hål med roterande probe
Referenser för konduktivitetsmätning
Art no: Conductivity standard
Referenser för konduktivitetsmätning
Referensstandarder för kontroll och konfigurering av konduktivitetsmätning
Magnetoscop 1.070
Art no: Magnetoscop 1.070
Magnetoscop 1.070
Mätning av permeabilitet och magnetiska fält.
Sigmatest 2.070
Art no: Sigmatest 2.070
Sigmatest 2.070
Konduktivitetsmätare för att bestämma fysikaliska och tekniska materialegenskape...