'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
DEFECTOVISION IRDEFECTOVISION IR
  • DEFECTOVISION IR
  • DEFECTOVISION IR
 

DEFECTOVISION IR

Art. nr: Defectovision IR
DEFECTOVISION IR induktiv termografi för sprickprovning på rund och fyrkantiga varmvalsade stålämnen och rör
 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Nytt system med induktiv termografi för sprickprovning av varmvalsade stålämnen och stålrör - direkt i produktionslinjen.

 

Med DEFECTOVISION IR, utökar INSTITUT DR. FOERSTER sin kärnkompetens inom oförstörande provning av metalliska och halvfabrikat produkter. Den infraröda tekniken kan uppfylla krav som hittills inte förverkligats med traditionella oförstörande provningsmetoder.

 

Induktiv värmeflödes termografi möjliggör ett fullständigt sprickprov av varmvalsade stålämnen eller stålrör med rund, fyrkantig eller rektangulär profil. Oprovade ändar minimeras. I nuläget är minsta provlängd 4 meter och diametrar och kantlängder på 50 till 300 mm.

 

Användningen av s.k. induktiv värmeflöded termografi medför därmed en pålitlig, automatiserad sprickprovning av av varmvalsade stålämnen eller stålrör. Minskade driftskostnader kan uppnås till följd av högre provningflöde och minimerade pseudo-signaler.

 

DEFECTOVISION IR från INSTITUT DR: FOERSTER är vida överlägsen motsvarande tillgängliga lösningar:

 

■ Helt automatiserad provning med hög reproducerbarhet

■ Beröringsfri provningsmedtod vilket innebär minimalt behov av förslitningsdelar

■ Komplett provning även på fyrkantiga stålämnen, inklusive kanterna

■ Komplett provning av materialets yta med minsta oprövade ändar 5 mm

■ Hög provningshastighet upp till 1,5 m / s

■ Upptäckt av minsta defektlängd 10 mm pga s.k. focal plane array sensors

■ Upptäckt av minsta defektdjup 0.3 mm pga betydande förbättring av signal-till-brus förhållande

■ Användarvänlig hantering

 

Utvärderingsprincipen som FOERSTER har utvecklat och patenterat baseras på dynamisk registrering av temperaturutvecklingen genom kamerans hela synfält. Flera mätningar av samma ytpunkt sker inom en definierad tidsintervall. Denna extra tidsdimension garanterar maximal säkerhet i skillnaden mellan faktiska defekter på materialet och pseudo signaler.

 

Utvärderingen sker i fyra steg:

 

1. Vätning av materialets yta:

För att uppnå en homogen yta, och öka emissionskoefficienten, så fuktas provämnet fint med en tunn vattendimma före provning.

 

2. Defekt excitation med induktiv uppvärmning:

En induktionsspole värmer upp materialet, vilket leder till en ökning i temperatur vid ytan. Denna temperaturökning är proportionell mot djupet av defekten.

 

3. Defekter upptäcktes genom användning av avancerade värmekameror:

Fyra värmekameror genomföra en gap- och beröringsfri skanning av ytan på provämnet. Den insamlade datan lagras i realtid.

 

4. Utvärderingdata via värmeflödesalgoritmer:

Speciella algoritmer utvärdera data från värmekamerorna.

 

Reproducerbar provning garanteras genom automatisk justeringsförfaranden. Integrerade diagnostikfunktioner säkerställer att det automatiska provningsresultatet är tillförlitlig. Arkivering av alla provresultat möjliggör enskilt resultat sammandrag för kort- och långsiktig dokumentation, liksom för off-line forskning.

 

Ladda ner fil