'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Multipunkt sensorer

Möjliggör samtidig mätning av skikttjocklekar och avstånd på flera positioner enligt den kromatisk-konfokala mätprincipen.
Våra flerpunktssensorer möjliggör samtidig mätning av skikttjocklekar och avstånd på flera positioner enligt den kromatisk-konfokala mätprincipen. Detta gör dem särskilt lämpliga för mätning av stora objekt som vindrutor i bilindustrin eller planglas. Den samtidiga användningen av upp till 96 separata mäthuvuden möjliggör en mycket flexibel användning med en mängd olika geometrier och minskar mättiden jämfört med användningen av konventionella enpunktssensorer.
Läs mer
Multipunkt sensorer
Multipunkt sensorer
Möjliggör samtidig mätning av skikttjocklekar och avstånd på flera positioner en...