'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
CHRocodile CVC
  • CHRocodile CVC
 

CHRocodile CVC

Kromatisk optik för 2D-avbildning med extremt stora skärpedjup utan behov av omfokusering
 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Snabb kvalitetskontroll med högupplösta 2D-bilder
Linjekameran CHRocodile CVC arbetar med kromatisk optik för 2D-avbildning. Den kromatiska konfokalprincipen möjliggör två saker - ett betydligt större skärpedjup än mikroskopkameror och en exceptionellt hög lateral upplösning. Ingen omfokusering är nödvändig, vilket sparar viktig tid vid kvalitetskontrollen. Eftersom CHRocodile CVC säkerställer hög kontrast på alla typer av material är den idealisk för inline- och offline-tillämpningar som avsyning, kosmetisk inspektion eller positionsdetektering.

Hög lateral upplösning
Med sin höga laterala upplösning på upp till 0,6 µm kan CHRocodile CVC upptäcka de allra minsta defekterna och mäta deras storlek.

Större skärpedjup, ingen omfokusering
Den kromatisk-konfokala principen möjliggör ett skärpedjup på upp till 3 mm. Jämfört med konventionella offline- och inline-kvalitetskontroller med mikroskop arbetar CHRocodile CVC utan refokusering, vilket innebär avsevärda tidsbesparingar vid kvalitetskontroll.

Hög kontrast på olika material
Den koaxiala belysningen och den kromatiska konfokalprincipen möjliggör bilder med ett utmärkt kontrastförhållande och exakta resultat även på reflekterande eller icke-plana objekt.

Hög hastighet
Med upp till 280 Mpixel/s är CHRocodile CVC det perfekta instrumentet för kvalitetskontroll inom konsumentelektronik, halvledarindustrin och precisionsmekanik.  

Utbytbara mäthuvuden för varje mätuppgift
Oavsett mätuppgiften har Precitec det rätta mäthuvudet. Oavsett om det gäller sprick- och reptestning vid waferproduktion, kosmetisk inspektion av metalldelar för perfektion eller för inneslutningar och skador i glasobjekt - Precitec erbjuder många lätt utbytbara mäthuvuden för alla möjliga mätuppgifter.
Videoklipp