'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Pneumatisk mätteknik

Dimensionsmätning med luft
Luftmätteknik är användbar till många olika applikationer inom industriell produktion. Metoden och tekniken är särskilt lämplig där kraven på hög noggrannhet och repeternoggrannhet med kort mättid är ett krav. Metoden är relativt okänslig mot smuts vilket medför att detaljerna som ska mätas inte behöver rengöras och är därmed ytterst lämplig i produktionsmiljöer. Metoden är beröringsfri och lämpar sig därför också ytterst bra vid mätning på känsliga ytor. Typiska applikationer är mätning av diameter, distanser, kona, excentricitet, klassificering etc. Mätmetoden kombinerar många fördelar: - automatisk rengöring av mätobjektet - hög noggrannhet - lång livslängd - beröringsfri mätteknik - särskilt lämplig för känsliga detaljer och ytor - robust teknik - enkelt handhavande och enkelt underhåll - repeternoggrannhet ner till 0,1µm - märkesobundna anslutningsmöjligheter Många gånger blir mätdonen speciellt anpassade efter behov men även standardmätdon finns att erhålla. För att utvärdera tekniken behövs en luftomvandlare och någon form av utvärderingsenhet som kan vara antingen analog eller digital i olika utföranden.
Läs mer
Digital omvandlare
Digital omvandlare
Designad tryckmätarebrygga.
IBRit AE1
IBRit AE1
AE1 pneumatisk omvandlare är en tryckmätarebrygga med en piezo sensor och mätele...
Luftomvandlare 06
Luftomvandlare 06
Den pneumatiska omvandlaren från Pfl bygger påutjämnings-principen från två tryc...
Analog luftomvandlare 207
Analog luftomvandlare 207
Den pneumatiska omvandlaren från Pfl bygger påutjämnings-principen från två tryc...
Luftmätgaffel
Luftmätgaffel
För beröringsfri mätning av tex lagerytor.
Lufttolk Cylindriska hål
Lufttolk Cylindriska hål
För beröringsfri dimensionsmätning av genomgångs- samt bottenhål.
Luftring Cylindrisk ytterdiameter
Luftring Cylindrisk ytterdiameter
För beröringsfri dimensionsmätning av ytterdiametrar på axlar, skaft etc.
Konlufttolkar enligt ISO 297
Konlufttolkar enligt ISO 297
För beröringsfri konmätning.
Konlufttolkar enligt HSK DIN 69 893
Konlufttolkar enligt HSK DIN 69 893
Konor för beröringsfri konmätning.
Konluftring enligt ISO 297
Konluftring enligt ISO 297
För beröringsfri konmätning.
Konluftring enligt HSK DIN 69 893
Konluftring enligt HSK DIN 69 893
Konor för beröringfri konmätning.