'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
TableGauge.XYTableGauge.XY
  • TableGauge.XY
  • TableGauge.XY
 

TableGauge.XY

Table-Gauge.XY är en dubbelaxlad bordsmodell.

Med Table-Gauge.XY kan du snabbt kontrollera diameter och ovalitet på ett antal olika produkter, till en noggrannhet som tidigare endast kunde uppnås i mätlaboratorium och genom att använda dyr utrustning som enbart kunde hanteras av specialiserad personal. 

 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Med Table-Gauge.XY mäter du diametrar Dx och Dy utmed två korsade axlar och positionerna Cx och Cy för centrum av sektionen från centrum av mätområdet. Produkten kan vara både opak och transparent.

 

Mätmetoder:

Free-running diametermätning:
mellan två axlar i 90°. Sätt detaljen i fixturen och du får fram bitens diameter och ovalitet.

 

Auto-sync:
Med denna metod får du endast en mätning, utlöst precis efter placering av detalj och efter en programmerbar fördröjning. Displayen visar mätningen även efter att du flyttat på detaljen.

 

On-command-mätning:
Du får avläsningar på genomsintt, max och min och skillnaderna (DMax - DMin): genom att rotera provbiten under mätningen kommer du att få det riktiga värdet på produktens ovalitet. Används en fotpedal för att starta och stanna mätningen, blir händerna fria att hantera detaljen med.Ladda ner fil