'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Mätsensorer & AI

2D och 3D mätsensorer, lasersensorer för diametermätning, pneumatisk mätteknik, induktiva och kapacitiva givare
Här samlas flera olika val av sensorer både beröringsfria och kontaktgivare, samt olika tekniker; interferometer, vitljus-interferometer, kromatisk konfokal sensorer etc. sensorerna kan användas både för 2D och 3D mätningar såväl som för avsyning eller defekt kontroll.
Läs mer
DENKweit Vision AI
Avancerade 3D vitljus-sensorer för högsta möjliga ...
Avancerade 2D och 3D sensorer och kameror
Dimensionsmätning med luft
Givare för anslutning mot Sylvac-instrument