'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Mätsensorer & AI

2D och 3D mätsensorer, lasersensorer för diametermätning, pneumatisk mätteknik, induktiva och kapacitiva givare
Här samlas flera olika val av sensorer både beröringsfria och kontaktgivare, samt olika tekniker; interferometer, vitljus-interferometer, kromatisk konfokal sensorer etc. sensorerna kan användas både för 2D och 3D mätningar såväl som för avsyning eller defekt kontroll.
Läs mer
DENKweit Vision AI
Applikationsprogramvara industriellt visionssystem
Avancerade 3D vitljus-sensorer för högsta möjliga ...
Avancerade 2D och 3D sensorer och kameror
Dimensionsmätning med luft
Givare för anslutning mot Sylvac-instrument