Lutningsgivare

Lutningsgivare för rakhet, parallellitet, planhet
Andra kallar det för maskinvattenpass eller precisionsvattenpass, men vi kallar det för lutningsgivare. WYLER utvecklar avancerade inklinometrar, sensorer och digitala givare, för mätning av rakhet, parallellitet, planhet och rätvinklighet. Passar t ex för maskinoperatörer och underhåll av verktygsmaskiner, planhetsmätning av planskivor eller mätning av geometrin av verktygsmaskiner mm.
Läs mer
BlueSYSTEM SIGMA
BlueSYSTEM SIGMA
En serie mätinstrument med handhållen mätstation för trådlös överföring via Blue...
BlueCLINO
BlueCLINO
Wyler BlueCLINO är en avancerad elektronisk lutningsmätare med ett mätområde på ...
Clinotronic PLUS
Clinotronic PLUS
Clinotronic PLUS ger ett mätområde inom ±45°.
BlueLEVEL-2D
BlueLEVEL-2D
Ska du mäta in och justera din verktygsmaskin?
Precisionsvattenpass
Precisionsvattenpass
Precisionsvattenpassen är precis som tidigare, väldigt omtyckta hos maskinbyggar...
ZEROMATIC Sensor
ZEROMATIC Sensor
2-dimensionell mätgivare för kontroll av förändringar över tid.
ZEROTRONIC Sensor
ZEROTRONIC Sensor
Sensorer för exakt mätning av stora som små vinklar och lutning.
Software wylerSPEC
Software wylerSPEC
Programvara för att mäta geometriska element.
wylerINSERT
wylerINSERT
WylerINSERT för snabbt och enkelt in mätdata direkt in i tex ett Word eller Exce...