'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />
ConturoMatic mjukvaraConturoMatic mjukvara
 • ConturoMatic mjukvara
 • ConturoMatic mjukvara
 

ConturoMatic mjukvara

Art. nr: 103.030

ConturoMatic mjukvara är lätt att lära, och användbar på de flesta Windows system.

 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

Användande av mjukvaran är så enkel som möjligt, för optimering av korta mättider till resultatvisning av hög kvalité utan att minska funktionen.

 

Vid upprepade mätningar kan mjukvaran helatuomatiskt, och oberoende av operatör genomföra repeterande mätningar. Detta ger upp till 50% mindre utvärderingstid på komplexa detaljer.

 

Med multifunktionen kan upp till 10 olika konturer analyseras i förhållande till varandra. Singelklick-funktionen ombesörjer tillgängliheten till samtliga funktioner, utan några menyavsnitt eller underfunktioner. Inlärningstiden är därför relativt kort i jämförelse med andra liknande system. En integrerad programassistent kör samtliga funktioner, och vid seriemätning kan programmet köras oberoende av olika operatörer, och göra felfria bedömningar i utvärdering och toleransjämförelse.

 


Funktioner i ConturoMatic:

 

 • Automatisk anpassning av alla element med ett musklick.
 • Manuell anpassning avd element och områdets optimering.
 • Bestämning av radie, avstånd, vinklar och hålcirklar.
 • Bildande av snittpunkter i vilka element som helst.
 • Regressionslinje eller regressionscirkel på ett element.
 • Regressionsanpassning med kända cirklar.
 • Bildande av ett eller flera referenssystem.
 • Anpassning av testkula med känd radie, i definierbar riktningsvinkel.
 • Torusanpassning med känd radie och avstånd.
 • Hjälplinjer: parallella, vertikala, raka med kända vinklar och avstånd med mera.
 • Hjälpcirklar: som fortsättning på cirkelsegment, cirklar med kända radie med mera.
 • Hjälppunkter: projektorpunkter, punkt på koordinatsystem, punkt på kontur med mera.
 • Bestämning av högsta respektive lägsta punkt på kontur och element.
 • Bestämning av formavvikelse, rakhet och linjeform, grafisk och numerisk visning.
 • Bestämning av formavvikelse i cirkel, grafisk och numerisk visning.
 • Linje- och radieformavvikelse från bruten profil är möjligt.
 • Vinkelförprogrammering av regressionscirkel.
 • Koordinatprogrammering (x-axel respektive z-axel) för regressionscirkel och linje.
 • Automatisk måttsättning med toleransutvärdering vid upprepande mätningar.
 • Radie- och diameterbestämning refererande till en virtuell mittlinje.
 • Zoom 0,1:1 till 2000:1 för visning och utskrift.
 • Inskrivning och fri placering av texter och kommentarer.
 • Exportfunktioner för Excel, Word med mera.
 • Stor utskriftprocessor.
 • Multikonturutskrift stöder flera konturer på en och samma utskrift.
 • Flexibel visning av firmalogo, firmadata, detaljnummer med mera.
 • Flera mätningar i hela mätområdet (250x320 mm) utan referensförlust möjlig.
 • Mätning av trapetsspår (endast med en special mätspets som extra tillbehör).
 • Valfri mätriktning (gäller T1).
 • Med en specialmätspets minskar inskränkningar av gränsvinklar (78° stigande och 87° fallande) till 89° fallande.
 • Sammansatta mätningar från olika mätriktningar möjligt.
 • Mätspetskompensering för alla mätriktningar.


Ladda ner fil