PMAR programvaraPMAR programvaraPMAR programvara
  • PMAR programvara
  • PMAR programvara
  • PMAR programvara
 

PMAR programvara

Art. nr: PMAR
Statistik programvara för fjädertillverkaren
 
Begär offert
 
 

Produktbeskrivning

PMAR 8.1 effektiviserar och snabbar upp provning och mätdatainsamling, och lagrar mätstatistik. Det är möjligt att:

  • Skapa kontrollplan för varje typ av fjäder, spara villkor, toleranser och antal fjädrar som skall mätas.
  • Hämta resultat genom att spara dem automatiskt, vilket möjliggör spårbarhet av hela produktionen.
  • Skapa graferna och beräkna automatiskt de statistiska indikatorerna från resultaten.
  • Inmatning av mätningar även från tangentbordet, från Sylvac skjutmått-gränssnitt eller från andra tredje-part-leverantörer.
  • Processkontrollfunktion med XR-tabell enligt standard ISO 3258.
  • Skapa rapporter, exportera och skriv ut data i standard eller anpassat format.

Notera: PMAR7-programvaran och PMAR8-programvaran fungerar ej på samma station, medan PMAR5-programvaran kan "samexistera" med PMAR8.

 

Uppgradering av PMAR (optioner):

Licens PMAR8.5, PMAR8.10 och PMAR8.99

Ger möjlighet att dela kontrollplanerna och resultaten bland de olika mätstationerna som är anslutna till nätverket, lagra all data i en enda databas som vanligtvis installeras på en server. Med PMAR8.5 kan du arbeta med 5 stationer, version PMAR8.10 upp till 10 stationer och version PMAR8.99 utan gräns av antalet stationer.

Option 8-QDAS

Ger möjlighet att exportera data enligt QDAS-standarden, som används inom fordonsindustrin. Det gör det möjligt att anpassa anpassade mappningar av fälten och skapa exporten till dess behov.

Option 8-PRO

Det möjliggör konstruktion och hantering av kontrollplaner som inkluderar alla olika mätningar som ska utföras i de olika bearbetningsfaserna och av olika operatörer. Det är därför möjligt att ha en integrerad kontrollplan som föreskriver godkännanden, processkontroll, från lindning till slipning, slutkontroll och verifikationskontroll av arbetsledaren etc. Gör det möjligt att följa artikeln i hela produktionskedjan.