Värmebehandling

Ugnar för behandling av fjädrar och små detaljer
Italienska Agibi Progetti har gedigen erfarenhet och kunskap inom värmebehandling och designar och konstruerar ugnar och utrustning för värmebehandling av fjädrar och andra små metalldelar. Företaget har utvecklat det patenterade ”No Smoke System” vilket gör att ugnen kan placeras och flyttas till olika platser i fabriken utan att kopplas till det centrala ventilationssystemet. På detta sätt slipper man kostsamma infrastrukturinvesteringar och är inte ”låst” att placera ugnen vid en plats.
Läs mer
Värmebehandling för fjädrar
Art no: FNV-R / FNBV-R
Värmebehandling för fjädrar
Horisontal elektrisk ugn med luftcirkulation och transportband
Värmebehandling för fjädrar och små detaljer
Art no: FCO-R
Värmebehandling för fjädrar och små detaljer
Horisontal elektrisk ugn med luftcirkulation
Värmebehandling för fjädrar
Art no: FCO-C
Värmebehandling för fjädrar
Horisontal elektrisk ugn med luftcirkulation och laddningssystem