Trådborstning

Läs mer
Trådborstning
Trådborstning
Rengöring och borstning av tråd direkt i produktionslinjen