Optosurf

OptoSurf OS 500 Sensor
OptoSurf OS 500 Sensor
Spridningsljus sensor för snabba ytjämnhets- och formmätningar på finbearbetade ...