'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

XAC SURFACE WI: Plattform för inspektion av precisions-svetssömmar på skräddarsydda ämnen och stålrör.

Vi introducerar nu i Sverige XAC SURFACE WI, baserat på Xactools decennium långa erfarenhet av, kundanpassade specialmaskiner och systemintegrering med nyckelfärdiga lösningar för kvalitetskontroll av lasersvetsade ämnen och rör.

Många olika defekter av svetssömmen detekteras och utvärderas i två, eller tre dimensioner.

Målet med ett inspektionssystem för svetsfogar är att detektera och känna igen svetsfel som porositet, hål, förskjutningar, svetsfog underfyllning och underskärning etc. direkt ef-ter svetsprocessen. Dessutom kan samtidigt geometriska egenskaper mätas såsom; bredd, höjd och konkav/konvex.

På grund av fordonsindustrins försök att minska komponent- och fordonsvikt bör t.ex väggtjocklek på stålrör vara så tunn som möjlig med ändå tillverkas med hög kvalitet för olika geometrier och höga tryck. Genom att integrera toppmoderna optiska linjesensorer och kameror som i fallet med XAC SURFACE WI så skapas möjligheten att utföra pålitliga och robusta mätningar på alla ty-per av ytor samtidigt som detektering av defekter i µm området sker. Användaren kan flex-ibelt ställa in parameter toleranser för olika defektklasser som kan uppstå i svetsproces-sen. Under in-line drift, justerar automatiskt SURFACE WI sensor positionen mot rörens yta och utvärderar mätresultaten omedelbart för operatör och/eller till maskinens PLC för godkända eller underkända svetsar.

Förutom stålrörsapplikationer, används XAC SURFACE WI också till att inspektera batteri moduler och batterikontakter. Genom användning av precisions optiska kromatiska kon-fokal linje sensorer kan även det minsta hålet eller distorsion mätas på svetssömmar. Igen, kan en direkt utvärdering och sortering av godkända och underkända svetssömmar ske med tydliga kostnadsreduceringar i produktionen som följd.

De intuitiva grafiska användargränssnitten visar live bilder/topografer och de uppmätta värdena i relation till toleransområdet, vilket ger operatören ett direkt svar om processen fungerar som den ska eller inte. En integrerande AI modul erbjuder en snabb och enkel inlärning av nya fel, för att säkerställa en flexibel inspektion för växande krav i produkt-ionsprocessen. Slutligen så erbjuder XAC SURFACE WI genom flexibel och kompakt de-sign en snabb och enkel integrering till alla kända produktionslinjer.