'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Workshop kring sprickprovning, nytt datum 16 & 17 juni

Med anledning av den rådande situationen på grund av COVID-19 har vi valt att skjuta upp workshopen i Västerås den 10 mars och i Jönköping den 11 mars. Nya datum är 16 & 17 juni.

En workshop för dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och vill fördjupa kunskaperna, eller är nyfiken på framstående teknik, gällande oförstörande sprickprovning och sortering av komponenter och säkerhetsprodukter.

Workshopens förmiddag inriktar sig på provning, sortering och kontroll, avseende materialstruktur och hårdhet, baserad på magnetinduktiv metod med instrumentserien MAGNATEST. Eftermiddagen riktar in sig på oförstörande sprickprovning av komponenter och säkerhetsprodukter baserad på virvelströmsmetod med instrumentet STATOGRAPH CM med programvaran STATOVISION.

Denna workshop ger dig inblick i teorier och principer för virvelström- och magnetinduktiv provning samt praktiska erfarenheter från manuell och automatiserade tillämpningar från industrin samt möjlighet till praktiska övningar på olika material etc. 

Datum:                          Plats:
16 juni                        KmK Västerås
11 juni                        John Bauer Hotell, Jönköping

Agenda:
09:00 Presentation av KmK och FOERSTER/Magnetische Pruefanlagen
09:30 Deltagarnas erfarenheter och förväntningar av hårdhetsprovning
09:40 Generella teorier och principer för magnetinduktiv provningsmetod
10:00 Kaffepaus
10:30 Instrument serien MAGNATEST, sensorer, spolar och tillbehör
11:00 Exempel på manuella och automatiserade tillämpningar från industrin
11:30 Praktisk tillämpning och “hands-on” övningar med MAGNATEST D
12:00 Lunch
13:00 Generella teorier och principer för virvelströms provningsmetod
13:30 Instrument serien STATOGRAPH, sensorer, spolar och tillbehör
14:45 Kaffepaus
15:00 Praktisk tillämpning och “hands-on” övningar med STATOGRAPH CM
15:30 Frågor och svar

Anmälan
Begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!

Registrering sker till och med 6 mars på vår sida för aktiviteter eller 021-150160.

På denna tekniska workshop föreläser Mathias Haupthvogel från FOERSTER/Magnetische Pruefanlagen.

Välkommen!

 
 
 
Nya STATOVISION programvaran från FOERSTER/MP kan filtrera bort t ex hål i bromsskivor och axlar och detektera defekter som tidigare varit svåra att identifiera med virvelström. Förstå hur denna möjlighet kan förbättra just din sprickprovning.