Workshop 10 & 11 mars kring sprickprovning på komponenter

En workshop för dig som arbetar inom verkstads-, fordons- eller metallindustrin och vill fördjupa kunskaperna, eller är nyfiken på framstående teknik, gällande oförstörande sprickprovning och sortering av komponenter och säkerhetsprodukter.

Workshopens förmiddag inriktar sig på provning, sortering och kontroll, avseende materialstruktur och hårdhet, baserad på magnetinduktiv metod med instrumentserien MAGNATEST. Eftermiddagen riktar in sig på oförstörande sprickprovning av komponenter och säkerhetsprodukter baserad på virvelströmsmetod med instrumentet STATOGRAPH CM med programvaran STATOVISION.

Denna workshop ger dig inblick i teorier och principer för virvelström- och magnetinduktiv provning samt praktiska erfarenheter från manuell och automatiserade tillämpningar från industrin samt möjlighet till praktiska övningar på olika material etc. 

Datum:                          Plats:
10 mars                        KmK Västerås
11 mars                        John Bauer Hotell, Jönköping

Agenda:
09:00 Presentation av KmK och FOERSTER/Magnetische Pruefanlagen
09:30 Deltagarnas erfarenheter och förväntningar av hårdhetsprovning
09:40 Generella teorier och principer för magnetinduktiv provningsmetod
10:00 Kaffepaus
10:30 Instrument serien MAGNATEST, sensorer, spolar och tillbehör
11:00 Exempel på manuella och automatiserade tillämpningar från industrin
11:30 Praktisk tillämpning och “hands-on” övningar med MAGNATEST D
12:00 Lunch
13:00 Generella teorier och principer för virvelströms provningsmetod
13:30 Instrument serien STATOGRAPH, sensorer, spolar och tillbehör
14:45 Kaffepaus
15:00 Praktisk tillämpning och “hands-on” övningar med STATOGRAPH CM
15:30 Frågor och svar

Anmälan
Begränsat antal platser, anmäl dig idag för att säkra din plats!

Registrering sker till och med 6 mars på vår sida för aktiviteter eller 021-150160.

På denna tekniska workshop föreläser Mathias Haupthvogel från FOERSTER/Magnetische Pruefanlagen.

Välkommen!