'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

WinWerth® TomoSim för simulering av tomografiprocessen

Ny simuleringsprogramvara för att förinställa, testa och simulera CT-parameterinställningar inom industriell datortomografi

Fram tills nu har volymbaserade utvärderingar inte varit möjligt utan att genomföra en riktig testmätning. Med TomoSim programvara är det nu för första gången möjligt att simulera tomografiprocessen offline i en koordinatmätningsprogramvara som använder CAD-data eller ett punktmoln i STL-format.

 

Den realistiska simuleringen som tar hänsyn till inställda CT-parametrar möjliggör beräkning av en volym inklusive alla viktiga artefakter. Till exempel kan ett första inspektionsprogram läsas in parallellt med produktionen av den första detaljen samt utförandet av andra mätningar på maskinen med hjälp av WinWerth® mätprogramvara i en offline arbetsstation. TomoSim möjliggör en snabbare process och en minskning av stilleståndstider, t.ex TomoScope®-maskiner i flerskiftsdrift. Förutom en skapad programsekvens och genomförbarhetskontroll redan innan slutförandet av den första detaljen, tillåter en simulering av tomografiprocessen testning och optimering av CT-parametrar. Med hjälp av den simulerade volymen kan väsentliga artefakter, t.ex. på grund av beam-hardening eller för få rotationssteg upptäckas och vid behov en lämplig artefaktkorrigering väljas.

 

Nytt är också fullständig offline-programmering av volymbaserade utvärderingar såsom graddetektering, hålrumsanalys, porositetsanalys, textigenkänning, SurfaceScan Predefined eller volymsektioner. En simulering baserad på CAD-modellerna eller STL-punktsmoln och materialet i detaljen är också möjlig för flertalet mätningar i kombination av utförandet av samtidiga mätningar av olika detaljer. Operationen motsvarar en verklig mätprocess. Du väljer förstoring, vid behov speciella mätmetoder som de patenterade Multi-ROI-CT och CT-parametrarna. Som i en verklig mätprocess rekonstrueras volymen parallellt.