'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

TomoScope® XS – TomoScope-teknik i nytt kompakt format

De senaste åren har utvecklingen inom teknisk datatomografi varit koncentrerad mot högupplösta mätningar på stora artiklar och material vilka är svåra att penetrera. Fram till nu, har stora och tunga koordinatmätmaskiner använts. Röntgenrör fanns i två varianter; slutna rör vilka oftast behöver bytas ut efter bara 2-3 år, medan öppna röntgenrörkällor kräver underhåll flera gånger om året. Detta har lett till frekventa driftstopp och höga underhållskostnader.
De senaste åren har utvecklingen inom teknisk datatomografi varit koncentrerad mot högupplösta mätningar på stora artiklar och material vilka är svåra att penetrera. Fram till nu, har stora och tunga koordinatmätmaskiner använts. Röntgenrör fanns i två varianter; slutna rör vilka oftast behöver bytas ut efter bara 2-3 år, medan öppna röntgenrörkällor kräver underhåll flera gånger om året. Detta har lett till frekventa driftstopp och höga underhållskostnader. 

Med TomoScope® XS förändras detta förhållande genom att tekniken bygger på ett nyutvecklat kompakt format. Den nya maskintypen kombinerar många fördelar från olika maskinklasser; ett transmissionsrör – i ett unikt monoblock-utförande – producerar en liten fokus spot även vid höga röntgeneffekter, så att snabba mätningar med hög upplösning kan genomföras. Den nya röntgenkällan kombinerar således fördelarna av både slutna och öppna mikrofokus-röntgenrör. Monoblock-designen kombinerar källan, voltgeneratorn och vakuumpumpen till en och samma enhet med förenklad servicetillgänglighet, vilket förlänger underhållsintervall och skapar en teoretisk obegränsad livstid. Driftstopp och operationskostnader minimeras. Den maximala rörspänningen uppgår till 130 kV alternativt 160 kV, så att även artiklar med större radiografisk längd och tätare material också kan mätas. Den luftlagrade rotationsaxeln skapar högprecis positionering av artikeln för lägre mätosäkerhet. 

På grund av den kompakta designen, med minimala utrymmeskrav och låg vikt kan TomoScope® XS i stort sett placeras varsomhelst. Låga anskaffnings- och driftskostnader skapar kort återbetalningstid. Med denna exklusiva design framtidssäkras även driften då eventuella uppdateringar av röntgenkällan till 160 kV och upp till 80 W går att utföra på installationsplatsen. 

Som alla Werth CT maskiner, rekonstruerar TomoScope® XS artikelvolymen i realtid, parallellt med bildupptagningen så att snabba processövervakande mätningar kan utföras. Användningen av WinWerth® mätprogramvara för den kompletta mätprocessen skapar spårbarhet på mätresultaten. Werth Messtechnik är den första och aktuellt den enda tillverkaren som garanterar tillförlitlig och spårbara mätresultat genom att alla CT-maskiner kalibreras enligt normstandarder inkl. DAkkS-Certifikat. För första gången finns således nu en kompakt, lågkostnadsmaskin med specifikationer enligt standarder att tillgå. Med kort avbetalningstid och låga underhållskostnader för den nya högnoggranna TomoScope® XS-generationen erbjuds nu datatomografi att användas på ett större spektrum av artiklar och uppgifter inom alla olika företag.
 
 
 
Frågor som rör TomoScope besvaras av
Per-Håkan Kalbhenn
vVD KmK Instrument AB
070-480 00 81
ph.kalbhenn@kmk-instrument.se