'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Swedac beslutar om fortsatt ackreditering för KmK Instrument enligt den nya standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Ackrediteringen innebär en kvalitetssäkring för kunderna då kalibreringslaboratoriet på ett grundligt och tydligt sätt visat att man har kompetens och uppfyller kraven.

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (myndigheten, Swedac) har efter tillsyn och granskning meddelat fortsatt ackreditering för KmK Instrument's ambulerande kalibreringslaboratorie enligt den nya och reviderade standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Standard SS-EN ISO/IEC 17025:2018 fastställer allmänna kompetenskrav som gör det möjligt för provnings- och kalibreringslaboratorier att påvisa att deras verksamhet bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat. Tillkommande krav från föregående version berör bland annat planering och genomförande av åtgärder för att hantera risker och möjligheter.

 

Utöver standarden för kvalitetsledning, så har även de nya kalibreringsstandarderna antagits gällande hårdhet enligt Brinell SS-EN ISO 6506–2:2019 och hårdhet enligt Vickers SS-EN ISO 6507–2:2018 samt kraft avseende tryck- och dragprovare enligt nya standarden SS-EN ISO 7500–1:2018.

 

I uttalandet nämns exempelvis att kalibreringslaboratoriet har på ett grundligt sätt visat att man har kompetens, och tydligt visat att man uppfyller kraven, för de nya standardversionerna.

 

KmK Instrument tillämpar de nya standarderna från augusti 2020. Vill du veta mer? Kontakta gärna labbansvarig Kjell Jansson.

 

 
 
Bild: Galdabini tryck- och dragprovare
 
 
Bild: Innovatest stationära hårdhetsprovare