'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Sprickprovning och avsökning av svets sömmar

DEFECTOMAT nu med två senors system för in- och off-line sprickprovning på rör inkl. detektering av felaktiga svetssömmar.

DEFECTOMAT CI/DI kan utrustas med 2 kanaler för anslutning av 2 sensor vilket lämpar sig väl för sprickprovning av rör i kombination med detektering av en öppen eller felaktig svetsfog/söm.

 

Den oförstörande provningsmetoden sker direkt i en svetslinje. Exempelvis kan sömmen övervakas med en segmentspole eller en specifik svetsfogsond (pennsond) direkt efter svetsningen. Vid behov adderas en omslutande genomgångsspole för heltäckande spricksökning. Beroende på frekvens så detekteras yttre och/eller inre defekter.

 

Visningsenheten ger en fulländad och modern realtidsövervakning för vidare markering och sortering. Kanalerna ställas in var för sig, inklusive separata tröskelvärden och separata markeringsbeslut.

 

Utvärderingsprogrammet kan installeras på en Windows baserad PC. Kommunikation mellan visningsenheten och PC sker via Ethernet och TCP/IP. Även om spolarna placeras 20 meter från varandra så presenteras detekterade defekter på samma position i utvärderingsprogrammet.

 

Provningsresultaten kan sparas som XML format. Programvaran Result Investigation ger möjlighet att i efterhand analysera provningsresultatet och zooma in specifika defekter gällande amplitud och position.

 

DEFECTOMAT version CI eller DI samt spolens utformning väljs beroende på behov och tillämpning. Kontakta oss för rådgivning och mer information och utbud inom OFP/NDT.

 

DEFECTOMAT CI/DI tillverkas av tyska Institut Dr. Foerster som är ledande inom virvelströmsprovning. Sedan år 1976 har företaget levererat över 4,500 enheter världen över. KmK Instrument i Västerås är Institut Dr. Foerster representant i Sverige sedan närmare 20 år.

 

 

 

KmK Instrument AB grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning, provning och kontroll med fokus på specialistkompetens inom områden Mätteknik, Materialprovning och Oförstörande provning (OFP/NDT).

 

Kontakta Anders Vallenfjord på tel. 021-150 160 och besök vår hemsida för mer information www.kmk-instrument.se.