'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

PM8000 ny profometer från Proceq Screening Eagle

Världens mest kompakta och exakta täckskiktsskanner för effektiv inspektion av betongkonstruktioner

Profometer PM8000 är en helhetslösning för att bestämma tjocklek på täckskikt och lokalisera armering och estimera dess diameterstorlek. 

Profometern använder virvelströmsmetoden för att detektera t ex armeringen i betong, kontroll av byggnader, undersökningar av okända strukturer. Instrumentet behövs också vid utförande av borrning, skärning och håltagning i betongkonstruktioner. Att till exempel kapa eller borra utan att veta var armeringen finns, är tidskrävande, men även kostnadsdrivande att reparera i efterhand. 

 

Vad skiljer instrumenten åt?

Instrumenten har samma hårdvara men skiljer sig åt i mjukvara och användarmöjlighet. Med PM8000 PRO och medföljande scanningsvagn får du en fullständig konfiguration för skanning, kartläggning, punktmätningar och avancerad statistik för kvalitetskontroll, hållbarhet och strukturell resistansbedömning, medan PM8000 med punktmätning är perfekt för snabb kvalitetskontroll & armeringsjärn/metalldetektering.

 

Hårdvara/teknisk specifikation

Profometern skannar och mäter upp till 185 mm djup, med en mätnoggrannhet som är +/-1 mm till 4 mm, beroende på djup. Armeringsdiameter upp till 63 mm, med en noggrannhet på +/- armeringsjärnsstorlek. Enkodern har en noggrannhet på +/- 0,5 mm + 0,2 % av uppmätt längd. Maximala skanningshastigheten är 0,5 m/s, linjeavstånd är 1 km och Area Scan 10 000 m2. Profometern väger 690 g (med vagn) 300 g (utan vagn) och drivs av 2xAA (NiMH) Batteri uppladdningsbara eller ej uppladdningsbara.

 

Mjukvara/programvara

Mjukvaran erbjuder mätlägen Area Scan*, Line Scan*, Spot-mätning och granskningslägen Area scan view*, Line scan view*, Signal strength view*, Statisticstik*. Avancerad visualisering som Värmekarta* ,Augmented Reality (AR)*, DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein) avancerad statistik. Bildbehandling Auto av armeringsavstånd första armeringsjärnslager, angränsande armeringsjärnskorrigering första lagret* och angränsande armeringsjärnskorrigering andra lager*

 

*Endast PM8000 PRO

**Senaste Apple® iPad rekommenderas som displayenhet (iPad med iOS 11.0 och senare)

Läs mer om varje instrument

 
 
 
PM8000 och PM8000 PRO.