'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Nytt innovativt system för sprickprovning på varmvalsade stålämnen och stålrör

Tyska INSTITUT DR. FOERSTER erbjuder DEFECTOVISION IR vilket är en enastående automatiserad oförstörande provningsmetod.

KmK Instrument representerar tyska INSTITUT DR. FOERSTER som är ledande utvecklare av oförstörande provningsmetoder.

 

Med DEFECTOVISION IR, utökar INSTITUT DR. FOERSTER sin kärnkompetens inom oförstörande provning av metalliska och halvfabrikat produkter. Den infraröda tekniken kan uppfylla krav som hittills inte förverkligats med traditionella oförstörande provningsmetoder.

Induktiv värmeflödes termografi möjliggör ett fullständigt sprickprov av varmvalsade stålämnen eller stålrör med rund, fyrkantig eller rektangulär profil. Oprovade ändar minimeras.

 I nuläget är minsta provlängd 4 meter och diametrar och kantlängder på 50 till 300 mm.

 

Fram till idag, arbetar ett överraskande stort antal företag fortfarande med manuell magnetpulver inspektion av varmvalsade, icke-runda, halvfabrikat. Trots att denna metod är mycket känslig, är det fortfarande alltid beroende på den subjektiva utvärderingen från operatören. Resultatet av denna provningsmetod är svår att reproducera och göra spårbar.

Eftersom metoden är svår att automatisera, blir provningen mycket långsam att genomföra. Användningen av s.k. induktiv värmeflöded termografi medför därmed en pålitlig, automatiserad sprickprovning av av varmvalsade stålämnen eller stålrör.

 

Minskade driftskostnader kan uppnås till följd av högre provningflöde och minimerade pseudo-signaler. DEFECTOVISION IR från INSTITUT DR. FOERSTER är vida överlägsen motsvarande tillgängliga lösningar:

 

■ Helt automatiserad provning med hög reproducerbarhet

■ Beröringsfri provningsmedtod vilket innebär minimalt behov av

  förslitningsdelar

■ Komplett provning även på fyrkantiga stålämnen, inklusive

   kanterna

■ Komplett provning av materialets yta med minsta oprövade ändar 5

  mm

■ Hög provningshastighet upp till 1,5 m / s

■ Upptäckt av minsta defektlängd 10 mm pga s.k. focal plane array

  sensors

■ Upptäckt av minsta defektdjup 0.3 mm pga betydande förbättring

  av signal-till-brus förhållande

■ Användarvänlig hantering

 

Utvärderingsprincipen som FOERSTER har utvecklat och patenterat baseras på dynamisk registrering av temperaturutvecklingen genom kamerans hela synfält. Flera mätningar av samma ytpunkt sker inom en definierad tidsintervall.

Denna extra tidsdimension garanterar maximal säkerhet i skillnaden mellan faktiska defekter på materialet och pseudo signaler.

 

Utvärderingen sker i fyra steg:

 

1. Vätning av materialets yta:

För att uppnå en homogen yta, och öka emissionskoefficienten, så fuktas provämnet fint med en tunn vattendimma före provning.

 

2. Defekt excitation med induktiv uppvärmning:

En induktionsspole värmer upp materialet, vilket leder till en ökning i temperatur vid ytan. Denna temperaturökning är proportionell mot djupet av defekten.

 

3. Defekter upptäcktes genom användning av avancerade värmekameror:

Fyra värmekameror genomföra en gap- och beröringsfri skanning av ytan på provämnet. Den insamlade datan lagras i realtid.

 

4. Utvärderingdata via värmeflödesalgoritmer:

Speciella algoritmer utvärdera data från värmekamerorna.

 

Reproducerbar provning garanteras genom automatisk justeringsförfaranden. Integrerade diagnostikfunktioner säkerställer att det automatiska provningsresultatet är tillförlitlig.

Arkivering av alla provresultat möjliggör enskilt resultat sammandrag för kort- och långsiktig dokumentation, liksom för off-line forskning.