'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Nya DEFECTOMAT DA på Wire mässan i Düsseldorf

Årets mest spännande branschmässa närmar sig för allt inom tråd, kabel, stänger och rör. Tyska FOERSTER lanserar nya DEFECTOMAT DA, vilket är en teknisk innovation inom oförstörande virvelströmsprovning

 

DEFECTOMAT® DA innovativt system för framtidens

virvelströmsprovning

 

 

Det nya systemet visas på Tube & Wire mässan i Düsseldorf den 4-8 april 2016

 

Noggrannare, effektivare och snabbare virvelströmsprovning för rör, stänger och tråd

 

Nya DEFECTOMAT DA är ett framtidssäkert, modulärt och kompakt systemet med innovativ utvärderingsteknik. Avståndet mellan sensor/spole och testsystemet är kort och monteras i anslutning till provningslinjen. Detta för att minimera den analoga överföringen. Signalutbytet mellan testsystemet och vidare till linjesystem (vid operatörs PC) är digitalt via Ethernet. Den digitala överföringen kan vara lång och ingen extra signalförstärkare är nödvändig upp till 80 meter. Modul komponenterna kan snabbt och enkelt ersättas vilket minimerar tidskrävande och kostsamma reparationer (plug-and-play).

 

Den nya systemarkitekturen gör det möjligt att kombinera upp till 16 testsystem (total 256 kanaler). DEFECTOMAT DA är ett verkligt multikanalsystem, med provningsfrekvenser mellan 1 kHz till 1000 kHz i justerbara steg om 0,1 Hz. Känsligheten är ca 126 dB och har fyra tröskelvärden i steg om 1 %. Realtidsprovningen sker i hastigheter mellan 10 mm/s till 150 m/s. Det digitala hastighets shift filtret är patenterat: filterinställningar anpassas dynamiskt till provningshastigheten. DA systemet är kompatibelt med alla tillgängliga spolar från FOERSTER.

 

Nytt och användarvänligt gränssnitt för ökad flexibilitet

 

Den nya programvaran är utvecklad med en modern struktur, vilket kommer att bli nästa generations provningsprogram från FOERSTER. Navigeringen är förenklad med färre steg och operatören kan enkelt anpassa vyn efter eget behov, baserat på s.k. Windows element. Provningen, med dess inställningar och parametrar, är mycket enkel att hantera med stora och tydliga knappar (touch-screen) samt en inbyggd online användarguide som stöd för operatören.

 

DEFECTOARRAY® sensorer / spolar med patenterad teknik för avståndskompensering

 

De 16-kanaliga DEFECTOARRAY® spolarna innehåller åtta överlappande segment, 8 differential- och 8 absolutkanaler. Sensorn kan noggrant detektera defekter på excentriskt styrda material. Den innovativa avståndskompenseringen möjliggör minskat antal pseudo-defekter vilket resulterar i mindre felmarkering och utsortering av provmaterial. Avståndskompenseringen tillåter en lägre fyllnadsfaktor och kan därmed öka avståndet mellan material och spole. Detta kan minska risken för mekaniska skador på både spole och material. Utöver detta, blir detekteringen på rör och stänger ännu mer exakt. Fram tills nu, har främst längsgående och korta defekter detekterats. Med den nya tekniken kan även positionen runt materialets omkrets registreras och visas. De nya DA spolarna passar till alla existerande hållare och magnetiseringsok från FOERSTER. Material diameter för rör, stänger och tråd är 15-98 mm i steg om 3 mm.