'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Nya ConturoMatic, konturmätare för höga krav på kapacitet och noggrannhet

Enkel att använda direkt i produktionen där man kräver hög kapacitet och noggrannhet.

ConturoMatic TS system, från T&S Gesellschaft für Längenprüftechnik, tillåter beräkningar av t ex avstånd, vinklar och radie samt diameter, konicitet, parallellitet och ytjämnhet. Nu utökad med TS-X system!

 

Mätkapaciteten hos ConturoMatic TS och TS-X är ovanligt stor för den här sortens instrument. Den uppnådda mätnoggrannheten är högre än andra jämförbara konturmätmaskiner, på grund av en kombination av den höga precisionen i horisontalrörelsen och den unika designen hos Z-axeln.

 

ConturoMatic TS är ett 2½ D-konturmätsystem för dubbelriktad mätning. Genom användande av dubbla mätspetsar och multikonturfunktion, kan exempelvis både diameter- och tjockleksmått utvärderas i samma mätförfarande.

 

Den mekaniska uppbyggnaden baseras på precisionsstyrning, som exakt positionerar via ett beröringsfritt inkrementellt system. Det integrerade uppläggningsbordet möjliggör användning av stora detaljhållare. Mätspetshastigheten regleras konstant över profilen under mätningen, därigenom nås en konstant mätpunktsinsamling.

 

Mätområde 250 x 320 (TS), 280 x 350 (TS-X).

 

Noggrannhet: ± (0,9 + L / 100) mikron [L = mätförskjutning i mm] (Contromatic TS)

Noggrannhet: ± (0,85 + L / 100) mikron [L = mätförskjutning i mm] (Contromatic TS-X)

 

ConturoMatic mjukvara, till konturmätaren, är lätt att lära, och användbar på de flesta Windows system. Användande av mjukvaran är mycket enkel för operatören, för optimering av korta mättider till resultatvisning av hög kvalité utan att minska funktionen.

 

Vid upprepade mätningar kan mjukvaran helautomatiskt, och oberoende av operatör genomföra repeterande mätningar. Detta ger upp till 50 % mindre utvärderingstid på komplexa detaljer.

 

För mer information kontakta KmK instrument ab.