'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Ny noggrann, snabb och lätt konturmätare

Konturmätaren används direkt i tillverkningsprocessen för analys och kontroll av en detaljs önskade geometriskt perfekta form.

ConturoMatic T-System

 

Systemet tillåter beräkningar av avstånd, vinklar och radie samt diameter, konicitet och parallellitet. Med nya ConturoMatic T1 har du nu även möjlighet att mäta ytjämnhet.

 

Mät kapaciteten hos ConturoMatic T1 är ovanligt stor för den här sortens instrument. Den uppnådda mät noggrannheten är högre än andra jämförbara konturmätmaskiner, på grund av en kombination av den höga precisionen i horisontal rörelsen och den unika designen hos Z-axeln.

 

ConturoMatic T1 är ett 2½ D-konturmätsystem för dubbelriktad mätning. Genom användande av dubbla mätspetsar och multi-kontur-funktion, kan exempelvis både diameter- och tjockleksmått utvärderas i samma mät förfarande. Den mekaniska uppbyggnaden baseras på precisionsstyrning, som exakt positionerar via ett beröringsfritt inkrementellt system. Det integrerade uppläggningsbordet möjliggör användning av stora detaljhållare. Mätspetshastigheten regleras konstant över profilen under mätningen, därigenom nås en konstant mätpunktsinsamling. Mätområde 250 x 320 mm med upplösning 0.033µm.

 

ConturoMatic CV-system

 

ConturoMatic CV 250 förenar hög noggrannhet och utvärderingsprestation med marknadens enklaste handhavande. Genom användande av multi-kontur-funktionen, kan bl. a. i samma mätförfarande upp till 10 oberoende uppmätta profiler utvärderas. Den mekaniska uppbyggnaden baseras på granitbord med motoriserad pelare och en stabil drivenhet. Detaljen som skall mätas placeras på granitbordet, eller på ett koordinatbord. Både pelarens och drivenhetens rörelse kan CNC styras, eller med en joystick. Mätspetshastigheten regleras konstant över profilen under mätningen, därigenom nås en konstant mätpunktinsamling. Vid seriemätningar kan mjukvaran operatörsoberoende utvärdera och jämföra toleranser. Mätområde 250 x 50 mm (250 x 70mm digital) med upplösning 0.05µm (0.033μm digital).

 

NYHET!

ConturoMatic CV 120 är speciellt lämplig för övervakning av industriella tillverkningsprocesser på grund av den robusta mekaniska och kraftfulla programvaran. Den förfinade mjukvaran är baserad på en teach-in programmering, vilket säkerställer en automatisk mätning utan programmeringskunskaper. Den låga vikten, 13 kg, gör konturmätaren CV 120 utmärkt att använda direkt ute vid, eller flytta mellan, produktionsverksamheter. De två motor-styrda axlarna säkerställer snabba och precisa mätningar med en avsökningshastighet från 0,03 till 1,75 mm/s. Mätområde 120 x 30 mm med upplösning 0,1μm.

 

ConturoMatic mjukvara är lätt att lära, och användbar på de flesta Windows system. Användande av mjukvaran är mycket enkel för operatlren, för optimering av korta mättider till resultatvisning av hög kvalité utan att minska funktionen. Vid upprepade mätningar kan mjukvaran helautomatiskt, och oberoende av operatör genomföra repeterande mätningar. Detta ger upp till 50 % mindre utvärderingstid på komplexa detaljer.

 

Välj mellan olika modeller efter dina specifika behov.

 

 

KmK Instrument AB grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning, provning och kontroll med fokus på specialistkompetens inom områden Mätteknik, Materialprovning och Oförstörande provning (OFP/NDT).

 

Kontakta KmK Instrument på tel. 021-150 160 och besök vår hemsida för mer information www.kmk-instrument.se.