'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Ny modell av MicroStudios automatiska profilmätare LED3D

Det mest kompletta instrumentet för analys av geometrin hos cylindriska eller koniska tryckfjädrar.

MicroStudio lanserar en ny modell av deras automatiska profilmätare för optisk analys, LED3D-120 H.

På några sekunder kan operatören mäta dimensionerna hos tryckfjädrar med avseende på t ex vinkelräthet, parallellitet, diameter, stigning, koncentritet samt analysera hela profilen med speciell uppmärksamhet riktad på det första, slipade varvet. 

 

Efter utförandet av hela provsekvensen visar mätningen följande värden:

 

- värdet av fjäderns rätvinklighet (e1)

- värdet av fjäderna koncetritet (i koniska fjädrar)

- värdet av parallellismen (e2)

- det genomsnittliga värdet av den fria längden (Lo)

- värdena för den största yttre diametern på hela fjädern

- det genomsnittliga värdet av den yttre diametern (De) hos varje varv 

- värdet av det slipade ändvarvet (typtjocklek på slipade fjädrar)

- värdet av den slipade vinkeln 

 

 

Tack vare den innovativa 3D-LAS modulen kan du köra hela mätningen av cylindriska tryckfjädrar före slipning!

Denna mätning gör det möjligt att bland annat skicka resultaten till en av de fjäderlindningsmaskiner som tillåter intelligent automatisk korrigering av felet ("Simplex Rapid m fl.). Denna interaktion mellan LED3D och fjäderlindningsmaskiner minskar drastiskt tiden för inställningar i fjäderlindningsmaskinen. 

 

Klicka här för att läsa mer om LED3D-120 H.