'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Momentum Group förvärvar KmK Instrument – stärker sin position inom mätteknik

2024-04-04 Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i den koncern där KmK instrument AB är det operativa bolaget (”KmK”). KmK är en specialist inom mätteknik, oförstörande provning och materialprovning för företag inom svensk industri. KmK kommer att ingå i affärsområdet Infrastructure under affärsenheten Technical Solutions.
 
– KmK passar strategiskt väl in i affärsenheten Technical Solutions med dess inriktning på kontroll, effektivisering och driftssäkerhet. Genom sina lösningar bidrar KmK till att säkerställa sina kunders höga kvalitetskrav på sina produkter och därigenom minimera driftstopp och öka lönsamheten. Med sin specialistkompetens inom mätteknik och kalibrering ser vi dessutom möjligheter till samarbete med våra befintliga verksamheter inom området, säger Ola Jönsson, ansvarig för Technical Solutions inom Momentum Group.
 
KmK grundades 1994 och verksamheten består sedan dess i att erbjuda industriell mätteknik av högsta kvalitet till främst svensk metall-, verkstads- och fordonsindustri. Bolaget är distributör av mätutrustning med specialistkompetens inom mätteknik, materialprovning och oförstörande provning. De har ett brett erbjudande av maskiner, verktyg och instrument genom ett antal väletablerade leverantörer och utför kalibreringstjänster för manuella och automatiserade mätprocesser. Verksamheten är baserad i Västerås med eget labb, servicecenter och lager, omsatte cirka 70 MSEK under 2023 och har 16 medarbetare.
 
KmK kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom affärsområdet Infrastructure (affärsenhet Technical Solutions) i enlighet med Momentum Groups filosofi med decentraliserat affärsansvar.
 
– Vi ser fram emot att bli en del av Momentum Group där vi delar många av våra värderingar. KmK passar väl in i Momentum Group-modellen där 'värde före pris' redan är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Vi brinner för kvalitet, precision och att hjälpa våra kunder förfina sina erbjudanden med hjälp av våra lösningar. Tillsammans med Momentum Group kan vi nu fortsätta utveckla verksamheten vidare, säger ägarna Anders Vallenfjord (vd) och Per-Håkan Kalbhenn, som båda kommer att vara kvar i KmK efter transaktionen.
 
Tillträdet sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Moderbolaget i den koncern där KmK ingår är Spider Technologies AB. Övriga bolag i koncernen, inklusive moderbolaget, har ingen operativ verksamhet.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Ulf Lilius, vd och koncernchef
Tel: 08-92 90 00
 
Niklas Enmark, CFO
Tel: 070-393 66 73
niklas.enmark@momentum.group
 
Ann-Charlotte Svensson, IR
Tel: 072-085 72 62
ann-charlotte.svensson@momentum.group
 
Om Momentum Group
 
Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Gemensamt för verksamheterna är att de ska bidra till att göra kundernas verksamhet enklare, säkrare och mer lönsam genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster med lång livslängd med en stark lokal närvaro i nära anslutning till kunderna. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder kronor och cirka 750 anställda. Momentum Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök gärna momentum.group.
 
English version read here: