'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

KmK Instrument är ny distributör för Stresstech i Sverige

KmK Instrument AB i Västerås och Stresstech Oy i Finland har tecknat ett samarbetsavtal där KmK Instrument övertar ansvaret för distribution, försäljning och service av Stresstechs produkter i Sverige från 2024-01-01.

 

KmK instrument erbjuder olika former av mätutrustning till företag inom svensk industri. Med specialistkompetens inom mätteknik, materialprovning och oförstörande provning hjälper man till att hitta rätt mätlösning för alla tillämpningar. KmK Instrument AB är ackrediterade enligt internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen omfattar ambulerande kalibrering av tryck- och dragprovningsmaskiner samt hårdhetsprovare, vilket utgör en del serviceverksamheten där 6 tekniker arbetar. KmK Instrument har över 30 års erfarenhet av oförstörande provning främst avseende sprickprovning med elektromagnetiska metoder, så som virvelström med flera, och som integreras direkt i produktionslinjer.

 

Per Lundin och Stress Service som fram till 2022-12-31 varit distributör, samt arbetat med Stresstech i Sverige i olika konstellationer sedan 2000, kommer att vara behjälplig med övergången.

 

Kontaktperson på KmK Instrument AB är tills vidare Anders Vallenfjord, VD. KmK Instrument AB’s kontaktuppgifter är följande:

Telefon: 021-150 160

Adress: Regattagatan 8A, 723 48 Västerås

E-post: info@kmk-instrument.se

Internet: www.kmk-instrument.se

 

Kontaktuppgifter till Anders Vallenfjord är: Telefon: 070-751 42 63 E-post: anders.vallenfjord@kmk-instrument.se

 

Per Lundin med Stress Service har under 2023 främst arbetat med utbildning, service och forskningsprojekt inom området restspänningar. Stresstech har under året skött försäljning av instrument och system. Per har lovat att hjälpa till med övergången till KmK under 2024.

 

KmK Instrument och Lundin Stress Service planerar tillsammans en Barkhausendag den 6 februari för användare och intressenter inom Barkhausenmetoden.

 

Läs mer här om Stresstechs lösningar rörande Barkhausen Noise metoden och Röntgendifferaktion.