'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

KmK instrument AB startar Upfor Solutions

KmK instrument AB startar bolag med inriktning på Automatiserad Mätning och Provning

 

 

KmK instrument AB startar bolag med inriktning på Automatiserad Mätning och Provning

 

KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning, provning och kontroll med fokus på specialistkompetens inom områden Mätteknik, Materialprovning och Oförstörande provning (OFP/NDT). Under snart 20 år har en betydande mängd precisionsutrustningar levererats till svensk stål-, tillverknings- och verkstadsindustrin.

 

Mätning, inspektion och provning blir alltmer viktigt för att åstadkomma och behålla hög produktkvalitet. Enstaka stickprov ersätts allt oftare med hundra procentliga kontroller. Industrin söker effektiva och automatiserade processer för att uppnå konkurrensmässighet och behålla produktiv verksamhet i Europa. Därmed ökar kraven att även automatisera de viktiga mät- och provningsprocesserna.

 

Med denna bakgrund så startar KmK Instrument bolaget, Upfor Solution. Bolaget inriktar sig på att automatisera mät- och provningsprocesser till nya som etablerade kunder.

 

Exempel på automatiserade projekt är mätning av avstånd, vinklar, radie, diameter, rakhet och parallellitet, men även komponentprovning som identifiering av sprickor och ytdefekter samt sortering av materialegenskaper. Projekten inbegriper en helhet inom automation, t ex. maskinell konstruktion inklusive industrirobot, styrning, omplacering och sortering. Vid behov inkluderas en unik mjukvara för mätdatainsamling. Genom det nära samarbetet med tyska företaget Xactools GmbH så finns alla beståndsdelar tillgängliga direkt från start.

 

Läs mer om Upfor Solutions på hemsidan www.upforsolutions.com.

 

 

För mer information, vänligen kontakta vVD på KmK Instrument AB, Per-Håkan Kalbhenn, telefon 021-150 167 eller e-post ph.kalbhenn@kmk-instrument.se eller verkställande direktör på Upfor AB, Johan Bornäs, telefon 040-630 46 00 eller e-post johan.bornas@upforsolutions.com.

 

 

 

 

Kort om KmK instrument AB

 

KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning, provning och kontroll med fokus på specialistkompetens inom områden Mätteknik, Materialprovning och Oförstörande provning (OFP/NDT). Som en etablerad helhetsleverantör sedan år 1994 så hjälper vi kunderna med support och service genom hela processen. Under de första 19 åren har vi grundlagt en stabil kundbas med hög kundnöjdhet inom svensk stål-, tillverknings-, verkstads- och fordonsindustrin. Företaget har 13 anställda med kontor och democenter i Västerås.