'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

KmK är ackrediterad för storheterna Kraft och Längd

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, har ackrediterat KmK Instrument AB i teknikstaden Västerås för kalibrering av drag- och tryckprovningsmaskiner för storheterna Kraft och Längd.

 

Laboratoriets ackreditering, enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2005, är en kvalitetsstämpel på att kalibreringen kan utföras enligt specifika krav. Det innebär även att kvalitetsledningssystemet inklusive metoderna står under kontinuerlig kontroll av SWEDAC.

 

Den nya och exakta mätmetoden omfattar kraftmätning med lastcell samt längdmätning med laser och passbitar. Förutom att kontrollera eventuell kraft avvikelse så sker en mätning längs hela längdskalan samt kompressionsplattornas parallellitet.

 

- ”Ackrediteringen är ett bevis på att vi har etablerat en organisation med god struktur och ordning, har hög teknisk kompetens och sätter kvalitetsfrågor i först rummet – helt enligt våra kärnvärden, säger Per-Håkan Kalbhenn, vVD på KmK Instrument. Med en utökad serviceorganisation, och en del nya stödsystem på plats, så är vi rustade för att utföra flera uppdrag hos våra kunder, fortsätter Per-Håkan.”

 

Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10106, gäller från och med 4 juli, 2014.

 

 

Klicka här för mer information om ackrediteringens omfattning. För mer information, vänligen kontakta VD på KmK Instrument AB, Anders Vallenfjord, telefon 070-751 42 63 samt e-post anders.vallenfjord@kmk-instrument.se eller vVD, Per-Håkan Kalbhenn, telefon 070-480 00 81 samt e-post ph.kalbhenn@kmk-instrument.se.