'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Innovatest lanserar programvarumodulen Metalloscope™ för sina avancerade hårdhetsprovare

Nederländska INNOVATEST stärker sin ledande position på marknaden. Kombinera din hårdhetsprovning med möjligheten att analysera kornstorlek, volymfraktion och beläggningstjocklek

 

Metallografi används för att undersöka och karakterisera material, särskilt metaller och legeringar. Genom att studera mikrostrukturen kan forskare och ingenjörer få insikter om materialens egenskaper och prestanda. Exempelvis inom industrin används metallografi för kvalitetskontroll av metalliska komponenter. Det hjälper till att identifiera defekter, porositet och andra mikrostrukturella avvikelser som kan påverka materialens mekaniska egenskaper.

 

Flera av dessa undersökningar kan nu utföras kvantitativt och tillförlitligt med hjälp av Metalloscope™ mjukvarumodul, som körs på de flesta av INNOVATEST´s avancerade hårdhetsprovare (beroende på modell och konfigurering). Du kan exempelvis utföra följande analyser: 

 

Analysera kornstorlek enligt DIN EN ISO 643 & ASTM E112

Kornstorleksindex kan beräknas på olika 1- eller 2-dimensionella sätt. Med hjälp av en 1-dimensionell metod (från antalet kornskärningar per mm) eller en 2-dimensionell metod (från antalet korn per mm2).

  • Linjeprofil: 1-dimensionell kornstorleksberäkning av kornstorleksindex genom att räkna antalet skärningspunkter på en linje.
  • Sexkantigt rutnät: 2-dimensionell kornstorleksindexberäkning med hjälp av ett överlagrat sexkantigt rutnät eller beräkning av enskilda korn genom att räkna antalet korn i en specifik del av bilden.

 

Analysera volymfraktion enligt ISO 9042 & ASTM E562

Olika metoder integrerade; exemplet visar ett prov bestående av ferrit (svart material) och austenit (vitt material).

  • Pixelräknare: beräkning baserad på histogram-guidad bild-gränsvärde. Två automatiska gränsvärdesalgoritmer utöver manuella gränsvärden. Rutnätsberäkning med hjälp av ett överlagrat rutnät. Varje rutnätspunkt kan tilldelas det svarta materialet eller det vita materialet. Initialvärden (svart eller vitt) tilldelas automatiskt, men kan ändras manuellt. Rutnätets positioner beräknas genom att definiera antalet rutnätspunkter eller rutnätsavståndet.

 

Analys av ytskikttjocklek enligt DIN EN ISO 1463

Beräkna tjockleken på ett ytbeläggningslager. Detta kan vara en enskild tjocklek eller en genomsnittlig tjocklek med standardavvikelse eller en ytskiktskontur. 

  • Mätning med två parallella linjer. Den uppmätta skikttjockleken är avståndet mellan dessa linjer. Mätlinjerna kan vara roterande, automatiska eller manuella. 
  • Ytskiktkontur: beräkning av ytskiktets tjocklek baserat på ett antal mätpunkter. Konturens kanter ritas halvautomatiskt och antalet mätpunkter kan väljas av användaren.