'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

FOERSTER lanserar induktion termografi oförstörande provningsmetod för spricksökning komponenter

Metoden lämpar sig väl för sprickprovning på komponenter med komplexa geometrier

 

Tyska FOERSTER har lanserat Induktion termografi för identifiering av ytnära sprickor på metalliska material.

 

Metoden lämpas sig mycket väl vid oförstörande provning av komponenter och artiklar med komplexa geometrier eller som fram tills nu varit svåra att testa. Exempelvis: kugg, splines, svetssömmar vid hörn och kanter, turbiner av olika former, sintrade formade artiklar, grova ytor, mm.

 

Normal är dessa områden svåra eller omöjliga att testa med virvelström eller ultraljud, varpå den vanliga metoden har varit att testa med magnetpulver eller penetrant provningsmetod. Dessa metoder är vanligtvis operatörsberoende för visuell avsyning, omfattar en tuff arbetsmiljö för användaren och är kostsamma att förse med kemiska förbrukningsmaterial. Med den nya och patenterade induktion termografi så kan detta undvikas, och ersätter magnetpulverprovning och penetrantprovning.

 

Tekniken består av en s.k. inductor, kamera, PC med programvara för video- och bildprocessing. Provningen kan ske individuellt eller integrerad i en automatiserad process.

 

För mer information hur tekniken fungerar kan du läsa i PDF dokumentet här samt på produktsidan.

 

Kontakta oss för  samtal om just era utmaningar. Vi tar gärna emot komponenter för att utföra tester.

 

 

 
 
FOERSTER har arbetat med metoden induktion termografi i många år genom det etablerade systemet DEFECTOVISION för inline provning av långa stålämnen i valsverk. Nu lanseras metoden för komponentprovning.
 
 
Metoden bygger på att värma upp ytan 5-10 grader för att sedan avläsa värmestrålningen. Avvikelser uppträder som hotspots som analyseras med hjälp av avancerad bildprocessing.