'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Kvalitet

 
KmK Instrument AB är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringens nummer är 10106.

Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav enligt standarder. Ackrediteringen utses av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Läs mer på Swedac's hemsida om ackrediterings omfattning här.
 

Faktaruta ackreditering

 
Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU Förordning (EG) 765/2008 ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering. I Sverige är det laboratorier, certifierings- och kontrollorgan som bedömer om varor och tjänster uppfyller lagstiftningens standardkrav. För att kunna lita på att bedömningarna görs på ett oberoende och kompetent sätt utfärdar Swedac ackrediteringar och har tillsyn över dem. Tidigare fanns statliga provningsmonopol som utförde provning, men i dag utförs ackrediteringar i ett öppet system. Det innebär att varje organ med en ackreditering kan utföra de specifika uppgifter som de ackrediterats för.