'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Privacy Statement

 

Denna integritetspolicy publicerades den 21 maj 2018. 
 

KmK Instrument AB är skyldig att skydda och respektera din integritet i enlighet med EU-förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna policy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder det, villkor kring uppgifter som delas med leverantörer och myndigheter och hur vi håller informationen säker. Denna policy gäller som förtydligande kring vårt ansvar att uppfylla åtagandet att leverera produkter och tjänster samt kring försäljnings-, marknadsförings- och kunduppföljningsaktiviteter.

Vilka är vi?

KmK Instrument AB grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskapsföretag inom mätning, provning och kontroll med fokus på specialistkompetens inom Mätteknik, Materialprovning och Oförstörande provning. Vi importerar och levererar avancerade instrument och utrustningar som tillverkas av ledande leverantörer inom sitt specialistområde. Som ett  tillägg till detta erbjuder vi lokala tjänster som exempelvis installation, kalibrering, utbildning och service.

KmK Instrument AB är den som samlar in personuppgifter och personuppgiftsansvarig hos oss når du via epost info@kmk-instrument.se.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med oss personligen, genom korrespondens, via eport, via telefon, via sociala medier eller via våra webbplatser.
 • Vi kan samla in personuppgifter även från andra legitima källor, till exempel offentliga källor, sociala nätverk, tredje-parts dataaggregatörer till exempel Google eller app-företag. Vi använder endast dessa uppgifter om du har gett ditt samtycke till dem att dela dina personuppgifter med andra.
 • Vi samlar in personuppgifter om det anses vara av berättigat intresse, och om detta intresse inte överskrids av dina integritetsintressen. Innan data samlas in kontrollerar vi att en bedömning görs, så att det finns ett etablerat gemensamt intresse mellan dig och KmK Instrument AB.
Varför samlar vi in ​​och använder personuppgifter?

Vi samlar in och använder personuppgifter huvudsakligen för att kunna uppfylla åtagandet att leverera en produkt eller tjänst, för att kunna ge kundsvård, service och garanti samt i försäljnings- och marknadsföringssyfte. Vi samlar också in data om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Vi kan använda din information enligt följande exempel på ändamål:
 • Skicka dig marknadsföringskommunikation som du har begärt. Dessa kan innehålla information om våra produkter och tjänster, händelser, aktiviteter och kampanjer av våra och våra leverantörers produkter och tjänster. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och kräver ditt samtycke.
 • Skicka information om vilka produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Utföra direktmarknadsföringsaktiviteter i de fall där legitimt och ömsesidigt intresse är etablerat.
 • Ge dig information om innehåll och plats om ett seminarium, workshop, mässa eller aktivitet som du anmält dig till.
 • Svara på en "Kontakta mig" eller andra webbformulär som du har fyllt i och skickat via vår hemsida.
 • Uppföljning av inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
 • Ge dig tillgång till "mina sidor" på vår hemsida (prislistor och e-handel).
 • Utföra kontraktsförpliktelser som orderbekräftelse, licensuppgifter, faktura, påminnelser och liknande. 
 • Kontakta dig för att genomföra enkäter om din åsikt om våra produkter och tjänster.
 • Behandla en arbetsansökan.
Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke
Insamlingen av personuppgifter baserad på samtycke från den registrerade kommer att ske med hjälp av "Samtycke formulär" som lagrar dokumentation i samband med samtycke från den enskilda personen. Individuella godkännanden kommer alltid att lagras och dokumenteras i våra system.

Samla in personuppgifter baserat på kontrakt
Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter avseende avtal och överenskommelser med anställda, kunder, partners och leverantörer.

Samla in personuppgifter baserat på berättigat intresse
Vi kan använda personuppgifter om det anses vara av berättigat, eller legitimt, intresse och om den registrerades integritetsintressen inte strider mot detta intresse. För att fastställa berättigande grund för insamling av personuppgifter så sker en bedömning under vilken ett gemensamt intresse mellan KmK Instrument AB och den enskilda personen har identifierats. Denna legitima grund avser främst gällande försäljning och marknadsföring. Vi kommer alltid att informera individer om deras integritetsrättigheter och syftet att samla personuppgifterna.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vi samlar namn, telefonnummer, titel och e-postadress, förutom ditt företags namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i servicerelaterad kommunikation och aktiviteter, till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbplatser kan vi hämta IP-adress och åtgärder som vidtas på webbplatsen. Om du ansöker om ett jobb hos KmK Instrument AB samlar vi in de uppgifter du lämnar under ansökningsprocessen. KmK Instrument AB samlar inte in eller behandlar några speciella kategorier av personuppgifter, t.ex. publika unika identifierare eller känsliga personuppgifter.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt att uppfylla syftet med vilka personuppgifterna samlades in, samtidigt som vi beaktar vårt behov av att svara på dina frågor eller lösa eventuella problem, att uppfylla lagkrav enligt gällande lagar, att delta i eventuella rättsliga krav / klagomål och för sekretessåtgärder. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre krävs kommer vi att radera det på ett säkert sätt. 

Din rätt till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:
 • Rätten att begära en kopia av dina personuppgifter som KmK Instrument AB har om dig.
 • Rätten att begära att KmK Instrument AB korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller omoderna. Om du är kund eller partner och du har registrerat en profil på "Mina sidor" på hemsidan så kan du uppdatera din användarprofil genom att logga in och redigera din profil.
 • Rätten att begära att dina personuppgifter raderas när KmK Instrument AB inte längre behöver behålla sådana uppgifter.
 • Rätten att när som helst återkalla samtycke till personuppgifter. Till exempel, ditt samtycke till att få e-marknadsföringskommunikation: Om du vill återkalla ditt samtycke till e-marknadsföring, använd länken för att hantera dina prenumerationer som ingår i vår kommunikation. Observera att du fortfarande kan få administrativa meddelanden från KmK Instrument AB, till exempel orderbekräftelser och leveransbesked.
 • Rätten att begära en begränsning av ytterligare databehandling, om det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter. 
Användning av cockies

Vår hemsida kan använda cookies och webbbeacons ("Website Navigational Information;) för att samla in information när du navigerar på  webbplatsen. Website Navigational Information innehåller standardinformation från din webbläsare, till exempel webbläsartyp och webbläsarspråk, din IP-adress (Internet Protocol) och de aktiviteter du gör på företagets webbplats, exempelvis de webbsidor som visas och länkarna som är klickade på. Den här informationen används för att göra webbplatser effektivare och att tillhandahålla företags- och marknadsföringsinformation till den som skapar webbplatsen och för att samla personuppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, sökväg via webbplats, domän av Internetleverantör etc. för att förstå hur besökare använder en webbplats. Cockies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats enligt dina personliga behov, samt att upptäcka och förebygga säkerhetshot och missbruk. Om de används ensamma identifierar inte cookies och webbeacons dig personligen.

Delar vi dina uppgifter med någon?

Vi delar inte, säljer, hyr eller säljer dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom vad som beskrivs nedan:

Leverantörer som arbetar på våra vägnar:
Vi kan vidarebefordra din information till våra återförsäljare, underentreprenörer och andra associerade organisationer med syfte att tillhandahålla tjänster till dig på vår vägnar.

Leverantörer vi arbetar med:
Vi arbetar nära med olika produktleverantörer för att kunna leverera till dig produkter och tjänster som är utformade för att möta dina behov. När du frågar om eller köper en eller flera av dessa produkter, kommer den aktuella leverantören att använda dina uppgifter för att ge dig information och fullgöra sina skyldigheter som följer av kontrakt som du har ingått med oss eller dem. I vissa fall fungerar våra tredje-parts produktleverantörer som dataprocessorer av din information och därför rekommenderar vi dig att läsa deras egna "privacy statements". Dessa produktleverantörer delar din information med oss, som vi kommer att använda i enlighet med denna policy.

Om det krävs enligt lag:
Vi kommer att avslöja din personliga information om det krävs enligt lag eller om vi som företag rimligen anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda vårt företags rättigheter och / eller att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina personuppgifter fortsätter att skyddas.

Användning av underleverantörer

Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter på vår vägnar, till exempel leverantörer av dataprogram kundvårdsystem (CRM) hantering av serviceärenden, ekonomiadministration samt datadrift. Vi är ansvariga för att de förbinder sig att följa denna policy och tillämplig lagstiftning om dataskydd genom att underteckna en databehandlingsavtal. 

Ändringar av denna sekretesspolicy

KmK Instrument AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy. Den aktuella versionen finns alltid på vår hemsida. Vi uppmanar dig att kolla denna policy ibland för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar praxis, meddelar vi dig via e-post eller informerar via vår hemsida innan ändringen träder i kraft.

Din rätt att klaga

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du i första hand kontakta info@kmk-instrument.se. Om du är fortsatt missnöjd, har du alltid rätt att kontakta Datainspektionen som är den aktuella tillsynsmyndigheten för beslut. www.datainspektionen.se.