'); fbq('track', "PageView"); &ev=PageView&noscript=1" />

Applikationer och tillämpningar

Lösningar för inspektion och kontroll av betongkonstruktioner


Behovet av besiktning och inspektion av betongkonstruktioner förväntas växa kraftigt under de kommande åren då antalet föråldrade konstruktioner i samhället är många. Förutom byggnader står grundläggande konstruktioner inom infrastruktur, transport och energi för enorma tillgångar och värden i samhället. Funktioner som vägar, broar, tunnlar, järnvägar, hamnar, ledningar, rör och pipelines är viktiga konstruktioner som får vårt dagliga samhälle att fungera. I många fall är de så pass föråldrade och i dåligt skick att de borde tas ur drift.


Inspektion eller besiktning av en bro kan utföras enkelt, snabbt och noggrannt till en låg kostnad


Det är många frågor som behöver besvaras för att kunna planera, genomföra och följa upp en inspektion eller besiktning på ett tryggt sätt. Vilken bro är i dåligt skick? Vad exakt i dåligt skick? Hur tar man reda på betongkonstruktionens statusen utan att orsaka långvariga trafikstörningar som kan kosta samhället höga belopp? Hur kan man kontrollera status under och efter reparationerna? Bara för att nämna några.

I följande exempel nedan beskriver vi lösningar tillsammans med Schweiziska Proceq som är ledande tillverkare av avancerade och tillförlitliga instrument för inspektion av metall- och betongkonstruktioner.
 

Jag behöver snabbt detektera var armeringen är och uppskatta betongens täcktjocklek

 
Problem: Tidskrävande och kostnadsdrivande, då det är nödvändigt att borra öppningar på flera platser för att mäta betongens täcktjocklek (förstörande provning).
 
Lösning: Med hjälp av Profometer oförstörande provningsutrustning (virvelströms-teknik) kan du snabbt och med hög noggrannhet uppskatta täckdjupet och identifiera armeringens position och diameter.
 
 • Tekniken bäst lämpad att använda för det första och andra lagret av armeringsjärn (+/- 1mm, upp till 40mm djup)
 • Olika funktioner är tillgängliga med Profometer modellerna 600 / 630 AI / 650 AI
 • Uppgraderingsbar från den ena till den andra versionen (endast programvara, hårdvara förblir densamma)

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag har detekterat armeringen, men behöver kartlägga eventuellt korrossions-angrepp?

 
Problem: Tidskrävande och kostnadsdrivande, då det är nödvändigt att borra öppningar på flera platser för visuell kontroll (förstörande provning). Korrosionsfläckar kommer sannolikt att missas, eftersom man endast kan borra slumpmässig, vilket leder till en felaktig helhetsutvärdering.
 
Lösning: Med hjälp av Profometer Corrossion oförstörande provningsutrustning (Halvcells potentialmätning, HCP) kan du snabbt och noggrannt få en övergripande utvärdering av var det kan förekomma korrision på armeringen i betongen.
 
 • Profometer Corrosion erbjuds med flera sonder för olika behov
 • Aktiv korrosion detekteras med hög pålitlighet, även s.k. fläckkorrosion
 • Samma instrumentenhet används som för Profometer 6-serien
 • Kan uppgraderas till en armeringsdetektor när som helst, vilket då blir en 2-i-1-enhet till ett ett mycket bra pris

Läs mer om produkterna här

 

Jag behöver en snabb överblick över betongkonstruktionens tryckhållfasthet?

 
Problem: Tidskrävande med standardiserade eller äldre metoder, ofta behövs det fler än 1 person att utföra provningen.
 
Lösning: Med hjälp av Schmidt Hammer (studshammare) med trådlös dataöverföring (Live) kan du hantera provning, utvärdering, bearbetning och rapportering mycket snabbt och effektivt.
 
 • Lätt att använda Schmidt Hammer, modernt instrument med OS8000-serien
 • Klassiska reboundvärden R omvandlade till N/mm2 eller Mpa
 • Resultat visas omedelbart enligt vald standard ISO eller ASTM 
 • Trådlös dataöverföring till din smartphone via den kostnadsfria appen
 • Tillgång till mätresultat var du än är i världen
 • Rapporterar PDF eller XLS direkt från mobilen eller PC:n (webbaserat gränssnitt)
 • Låg investeringskostnad så att flera team kan utrustas för att påskynda provningsuppgifterna
 • Ingen dataförlust på grund av molnbaserad datalagring

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag behöver kontrollera byggnadsstrukturens status genom att mäta vidhäftningsförmåga och hållfasthet på betongen direkt ute i fält

 
Problem: Tidskrävande i det fall man borrar och tar kärnprover som stickprov och utför dragprov i material laboratorium.
 
Lösning: Med hjälp av Proceq Pull-Off Tester (portabel dragprovare) utför du snabb mätning i fält gällande vidhäftningsförmågan och hållfastheten på betong eller olika lager av material såsom betong, murbruk, puts etc. 
 
 • Lätt att använda för operatören ute i fält
 • Stor valmöjlighet av tillbehör för olika tillämpningar, material och laster
 • Resultat visas omedelbart i displayen
 • Mättdata kan lagras i enheten och tankas över till PC programvara
 • Provningen sker i enlighet med ett stort antal olika internationella standarder

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag behöver ta ur kärnor ur betongen för att mäta tryckhållfastheten i ett labb. Hur tar jag ut kärnor utan att skada underliggande armering och kanaler?

 
Problem: Svårt att hitta rätt position att ta dessa kärnor utan att skada de icke synliga och underliggande armeringsstrukturerna, ingjutna rör, kanaler med spännkablar mm.
 
Lösning: Med hjälp av Proceq GP8000 (GPR markradar) kan du göra en snabb och exakt lokalisering och kartläggning och därmed undvika skador på armering, kablar och kanaler. 
 
 • Trådlös dataöverföring mellan enhet och surfplatta
 • Olika vyer för omedelbar utvärdering av provningsdata t ex: icke-migrerad rådata som "hyperbola-vy", migrerad processad-data vy, 3D och AR (augmented reality)
 • Flexibla lösningar för olika arbetsställningar och tillämpningar
 • Låg investeringskostnad så att flera team kan utrustas för att påskynda provningsuppgifterna
 • Ingen dataförlust på grund av molnbaserad datalagring
 • Bredbandsfrekvenser 0,2 - 4,0 GHz som används kontinuerligt för bästa upplösning (sound-to-noise-ratio)

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag behöver lokalisera och inspektera spännkabelkanalens status?

 
Problem: Ofta ligger kanelerna för spännkablar på 30-60 cm djup i brodäcket. För djupt för virvelström-system (Eddy Current) och för tidskrävande att använda ultraljudsinstrument.
 
Lösning: Snabb och exakt detektering med hjälp av GPR (GP8000), spelar ingen roll om den är gjord av metall eller plast. Mäter till hela 70 cm djup!
 
 • Trådlös dataöverföring mellan enhet och surfplatta
 • Olika vyer för omedelbar utvärdering av provningsdata t ex: icke-migrerad rådata som "hyperbola-vy", migrerad processad-data vy, 3D och AR (augmented reality)
 • Flexibla lösningar för olika arbetsställningar och tillämpningar
 • Låg investeringskostnad så att flera team kan utrustas för att påskynda provningsuppgifterna
 • Ingen dataförlust på grund av molnbaserad datalagring
 • Bredbandsfrekvenser 0,2 - 4,0 GHz som används kontinuerligt för bästa upplösning (sound-to-noise-ratio)

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag har lokaliserat spännkabelkanalerna, och behöver inspektera att de är fyllda ordentligt med betong?

 
Problem: Att ta bort betongen för att ersätta eller reparera är extremt tidskrävande, förstörande och dyrt.
 
Lösning: Med hjälp av y-scanning med Pundit Array PD8000 (ultraljud) får du en snabb och perfekt detektering och kartläggning längs med spännkabel kanalen.
 
 • Ultraljudspulsen kan färdas genom stål och plast för att upptäcka hålrum inuti
 • Absolut modernaste teknik med trådlös dataöverföring mellan enhet och surfplatta
 • Bästa vyer för omedelbar utvärdering av mätdata i fält
 • 3D-avbildning och AR (augmented reality)
 • Tydliga resultat upp till ca. 1,5 meters djup
 • Enkel hårdvaruuppgradering från 8 kanaler till 16 kanaler för att öka upplösningen och minska mättiden
 • Låg investeringskostnad så att flera team kan utrustas för att påskynda provningsuppgifterna
 • Ingen dataförlust på grund av molnbaserad datalagring

Läs mer om produkterna här

 
 

Jag behöver i förebyggande syfte kartlägga sprickor och materialurfall, på grund av brorörelser och/eller korrosion av armeringen inuti betongen?

 
Problem: Sprickorna kan uppträda innuti betongstrukturen och är inte alltid synligt från utsidan.
 
Lösning: Med hjälp av ultraljudsteknik kan sprickorna detekteras som ett eko. Stålkonstruktioner (förstärkningar) påverkar inte provningen.
 
 • Kostnadsbesparande eftersom det är en relativ snabb provningsmetod
 • Kostnadsbesparande eftersom endast berörda områden behöver repareras istället för en stor yta
 • Endast 1 person behövs i drift, jämfört med tradionell slag-eko metod då det behövs 2 personer
 • Absolut modernaste teknik med trådlös dataöverföring mellan enhet och surfplatta
 • Bästa vyer för omedelbar utvärdering av mätdata i fält 3D-avbildning och AR (augmented reality)
 • Tydliga resultat upp till ca. 1,5 meters djup
 • Enkel hårdvaruuppgradering från 8 kanaler till 16 kanaler för att öka upplösningen och minska mättiden
 • Låg investeringskostnad så att flera team kan utrustas för att påskynda provningsuppgifterna
 • Ingen dataförlust på grund av molnbaserad datalagring

Läs mer om produkterna här